Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Mười Sáu Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Mười Sáu. Năm A. Số 951

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Kn 12, 13-19. Bài đọc 1 trích sách Khôn ngoan nói lên Thiên Chúa có quyền thưởng phạt mọi loài.  Nhưng Người rất khoan dung nhân hậu, kiên nhẫn chờ đợi kẻ tội lỗi ăn năn để Người tha thứ.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài Đọc 2. Rm. 8, 26-27. Loài người hèn mọn tội lỗi, không biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa.  Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta cầu nguyện theo đúng ý Chúa muốn.  Đó là nội dung của bài đọc 2 hôm nay.

Tin Mừng. Mt.13, 24-43. Ba dụ ngôn trong Tin mừng hôm nay ám  chỉ Nước Trời là Giáo hội Chúa thiết lập ở trần gian.  Giáo hội gồm kẻ lành người dữ.  Loài người muốn kết tội và tiêu diệt kẻ dữ, nhưng Chúa Giêsu khoan dung kiên nhẫn chờ đợi họ sám hối để Người tha thứ.

Đáp CaLạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung.    

Kinh thánh tuần tới:  Kn. 12, 13-19; Rm. 8, 26-27; Mt. 13, 24-43.

Suy Niệm.

Cỏ lùng và lúa ám chỉ sự ác và sự thiện, tội và thánh thiện luôn hiện diện trong trần gian. Cỏ lùng là tội lỗi và sự dữ do ma quỷ và con người tạo ra. Lúa tốt là việc tốt lành, nhân đức, bác ái, quảng đại Chúa gieo vào tâm hồn con người. Ruộng là thế gian có sự ác và thiện, xấu và tốt, tội lỗi và nhân đức. Tội lỗi, xấu xa phát xuất từ tự do của con người. Thiên Chúa làm ngơ cho những tội lỗi và sự dữ, có nghĩa là thể hiện lòng nhân từ và kiên nhẫn của Chúa. Vì nếu phạm tội mà Chúa hủy diệt ngay thì chúng ta đâu còn sống sót. Như vậy khi chưa đến thời gian gặt lúa tức chưa đến tận thế, hay là chưa đến cái chết của mỗi người, thì vẫn còn là thời gian hồng ân, thời gian chờ đợi để có thể biến đổi xấu xa ra tốt lành, tội lỗi thành nhân đức, việc ác thành việc thiện. Tâm hồn mỗi người cũng là ruộng trong đó có cỏ lùng và lúa tốt, tức là có những đam mê tội lỗi và thói quen tốt lành, có những hành vi mờ ám và việc làm đáng khen, có những vết nhọ và cũng có những vết son tinh thần. Chúng ta sớm muộn cũng phải nằm xuống, "thửa ruộng tâm hồn" chúng ta sẽ phơi bày trước mặt Thiên Chúa. Hãy nỗ lực trồng lúa tốt tức là các nhân đức và việc lành, hãy ra sức làm sạch cỏ lùng là các tội lỗi, nết xấu khi chúng mới nhú lên. Có nhiều tính xấu giống như cỏ lùng chúng ta khó nhận ra. Muốn nhận ra tính mê, nết xấu của mình phải dành thời giờ cầu nguyện, khiêm nhượng đón nhận lời khuyên bảo, và thành tâm sống giáo huấn của Chúa trong Tin mừng.  

Reflection.

Wisdom 12:13, 16-19In the first reading the author of the Book of Wisdom praises God, who is mighty in power yet merciful and just. Unlike the false pagan gods, God does not unjustly punish anyone. God teaches the people that the just must be kind and the powerful must be forgiving. Good leaders are merciful and just. Those who know God, yet still defy God's authority, will be rebuked, or corrected. How have you experienced God's mercy and justice in your life? How can you show mercy and justice to others?

Romans 8:26-27. If we think about St. Paul's words in the second reading, we will never be discouraged by our own weakness. He reminds us that, no matter how weak we are, we can always call on the power of the Spirit within us. Have you ever felt that, "I do not know how to pray"?  Prayer is not a matter of words but an attitude of the heart.

Matthew 13:24-43. In the gospel reading, Jesus is determined that his disciples will understand how the kingdom grows in their midst. So he tells the parable of the weeds in the wheat field. The sower (Jesus) allows both the wheat (those who work for God's kingdom) and the weeds (those who work against God's kingdom) to grow together until the harvest (the end of time).   Name some weeds in your personal world. Then name some weeds in our country. What is your attitude toward these weeds? What do you think might be Jesus' attitude toward them? How should we treat these weeds?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần. 

Thứ Hai. Xh. 14, 5-18; Mt. 12, 38-42. Lh. Anna/Gđ. Xuân Tuyết

Thứ Ba. 2Cr. 4, 7-15; Mt. 20, 20-28. Lh. I-nê&Phê-rô
Thứ Tư. Xh. 16, 1-15; Mt. 13, 1-9 Các Đẳng Lh./Gđ. Xuân Tuyết
Thứ Năm. Xh. 19, 1-20; Mt. 13, 10-17. Các Lh. Giuse&Maria
Thứ Sáu. Xh. 20, 1-17; Mt. 13, 18-23. Lh. Đa Minh
Thứ Bảy. 5 giờ chiều. Lh. Maria – Lh. Teresa
Chúa Nhật. 8&10. 2 Lh.Maria – Lh. Teresa – Lh. Đa minh/Gđ. Xuân Tuyết
                              Lh.Maria/Gđ. Trần Thu

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                              Cho Rước Mình Thánh                    

5. Ng. Thành Chung/Trần K Thảo           Các Sơ 
8. Ng. Thành Chung/Trần Hồng Trang    Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Ng. Tr. Giang/Phạm Lan Thanh         Ng.Tr Giang/Ng.Tr Hải/Đoàn Th Nguyệt

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Danh Nhân/Đỗ K Loan               Các Sơ

8. Ng. Hưng Thịnh/Đỗ Thu Hương       Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Ng. Tr Hải/Mai Hoàng                     Ng.Trường Giang/Ng.Tr Hải/Đoàn Th Nguyệt

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,783

Quĩ Trả Nợ. Nhóm Gia trưởng&Hội Hiền Mẫu: $304

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể Chúa Ki-tô Thứ Bảy tuần tới, ngày 29, sẽ do nhóm Linh thao phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. 

Lớp Giáo Lý Dự Tòng.

Sẽ có lớp giáo lý cho những người muốn biết, tìm hiểu và gia nhập Giáo hội Công giáo vào Tháng 9.  Xin ghi tên và những chi tiết cá nhân vào danh sách cuối nhà thờ. Hay nếu ai biết người muốn gia nhập đạo Công giáo, xin cho biết tên và số điện thoại để liên lạc.  Chân thành cám ơn.

Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân.

Sẽ có lớp giáo lý chuẩn bị hôn nhân vào Tháng 9.  Nếu muốn theo học, xin vui lòng ghi tên và chi tiết cá nhân vào danh sách cuối nhà thờ.  Sẽ không có lớp chuẩn bị hôn nhân cho từng cá nhân. 

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Giáo xứ đã gởi lá thư kêu gọi mọi gia đình hy sinh tham gia đóng góp chương trình trả nợ ngôi thánh đường mới. Xin kêu gọi lòng quảng đại của mọi gia đình.  Danh sách các gia đình hy sinh đóng góp sẽ được ghi trong bảng cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Danh sách những gia đình đóng góp tuần vừa qua:

Gđ. Nguyễn Trung Trực     $10,000
Gđ. Nguyễn Danh&Dao       $1,500
Gđ. Âu Thanh Trường          $1,500
Gđ. Nguyễn Thành Chung   $1,500
Gđ. Nguyễn Tuyến Linh       $1,500
Gđ. Nguyễn Phương&Thủy $1,300
Gđ. Phạm Văn Tiến             $1,200
Gđ. Nguyễn Hưng Thịnh     $1,200
Gđ. Nguyễn Thanh Ban      $1,100
Gđ. Nguyễn Trung Long     $1,100
Gđ. Đinh Công Hoạt           $1,050
Gđ. Trần Hùng Cường       $1,044
Gđ. Bùi Hồng Phúc&Ngà   $1,035
Gđ. Nguyễn Tri                   $1,032
Gđ. Nguyễn Văn Thụy        $1,032
Gđ. Lâm Minh Tuấn              $500
Gđ. Bùi Xuân Đắc                 $500
Gđ. Đỗ Đức Tâm                  $200
Gđ. Trần Văn Lam                $100
Gđ. Lê Đình Phong                $60

Hội Hiền Mẫu Bán Thức Ăn.

Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần tới, ngày 30.  Xin các người được mời nấu những món ăn hy sinh cộng tác với Hội.  Chân thành cám ơn mọi người. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Ngày Ghi Danh Và Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.

Xin chú ý! Ngày ghi danh các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ vào Chúa nhật, ngày 13 tháng 8.  Và ngày khai giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 20 tháng 8.  

Công Tác Sửa Ngôi Thánh Đường Cũ.

Giáo xứ hiện đã bắt đầu sửa ngôi thánh đường cũ để làm các phòng học, chuẩn bị cho các lớp giáo lý và Việt ngữ niên khóa sắp tới. Và cần nhiều người giúp, vì thế xin kêu gọi mọi người hy sinh thời giờ đến giúp vào sáng Thứ Bảy, ngày 29, lúc 9 giờ sáng, tuần này để mau chóng hoàn thành. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.    

Sổ Gia Đình.

Xin điền những chi tiết cá nhân và các Bí tích của những người trong gia đình. Sau đó linh mục chánh xứ sẽ ký tên và đóng dấu. Khi ghi tên cho con cái học giáo lý, các Bí tích và xin những giấy tờ chứng nhận, xin vui lòng kèm với sổ gia đình. 

Đại Hội Thánh Mẫu Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. 

Đại hội Thánh Mẫu năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 3 đến 6, tháng 8. Sẽ không có Thánh lễ 5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 5 tháng 8. Sẽ vẫn có 2 Thánh lễ Chúa nhật lúc 8 và 10 giờ sáng. Nếu ai tham dự ngày Thánh mẫu, xin đi vào hàng ngũ của giáo xứ trong cuộc cung nghinh. 


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....