Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ 25 Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 25 Thường niên. Năm A. Số 960

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is. 55, 6-9. Qua lời ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa kêu gọi và khuyến khích người tội lỗi an tâm trở về với Người, để Người yêu thương tha thứ, vì Người muốn cứu vớt chứ không bao giờ muốn phạt.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài Đọc 2. Pl. 1,20-27.  Trong thư gởi người Philiphê, thánh Phaolô đang bị cầm tù.  Nếu bị xử tử, ông sẽ được về với Chúa.  Nếu được trả tự do, ông sẽ tiếp tục rao giảng Tin mừng.  Như thế, đối với ông sống chết đều có lợi. 

Tin Mừng. Mt. 20, 1-16.  Vì lòng nhân từ quảng đại, Thiên Chúa trả lương cho người làm ít giờ cũng bằng kẻ làm nhiều giờ.  Những người này ganh tức, nhưng Thiên Chúa đã làm đúng phép công bằng, vì đã trả đúng giá ấn định.  Đó là ý nghĩa Tin mừng hôm nay.

Đáp caChúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người.    

Kinh Thánh tuần tớiÊd. 18, 25-28; Pl. 2, 1-11; Mt. 21, 28-32.

Suy Niệm.

Thiên Chúa rất nhân từ và quảng đại với mọi người.  Chúa ban ơn không so đo, tính toán. Chỉ có con người là hẹp hòi, ghen ghét và ích kỷ đối với nhau như qua hình ảnh những người thợ làm vườn nho trong Tin Mừng hôm nay.  Thái độ chung của con người chúng ta là hay so đo, tính toán, thắc mắc, phân bì, ghen tị, tức giận. Ghen tị tức giận là một trong bảy mối tội đầu. Kẻ ghen tị là người không muốn ai hơn mình, mà nếu có ai hơn mình thì tỏ ra khó chịu, tức bực và thù ghét. Người ta ghen tị về đủ mọi mặt. Người ta ghen tị nhau vì kiêu ngạo, tự cao, vì ích kỷ, không muốn ai bằng hay hơn mình. Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta hai điều: Thứ nhất là phải luôn khiêm nhường, nhìn nhận phải nương nhờ vào ơn Chúa, vì tất cả những gì chúng ta đã có, đang có hay sẽ có đều là do Chúa ban, Chúa là Đấng tốt lành vô cùng. Thứ hai là bằng lòng với hiện trạng của mình, với những gì mình đang có, đừng phân bì, ghen tị và tức giận. Ghen tị, ghen ghét làm mất tình yêu thương, hiệp nhất và gây nên những gương mù gương xấu.

Reflection.

Isaiah 55: 6-9In the first reading today the prophet reminds us of three important truths about God. First, God is not in a distant heaven but right here in our hearts. Second, whoever turns to God for mercy will receive it, because God is generous and forgiving. Third, God is not limited by our thoughts or images. God's ways are as high above ours as the heavens are above the earth. What are some ways of seeking God? Have you ever felt that you found God, even for a minute? Take a moment now to let yourself experience the fact that God also seeks and finds you. God is generous and forgiving. What might God say to you?

Philippians 1: 20c-24, 27a. Writing from his prison cell, Paul is faced with a choice. Should he look forward to being a martyr so that he can go home to Christ soon? Or should he be glad to stay on and serve others who need him? Whether he lives or dies, Paul says that life means Christ. He wants the greatness of Christ to shine out in his person. What do you think it means to conduct yourself in a way worthy of the gospel of Jesus Christ?

Matthew 20:1-16a. Our ideas of justice are sometimes selfish and petty when we compare them to God's justice. That is why some people are surprised that Jesus would tell a story in which five groups of workers who began at different times should all be paid the same at sundown. Yet Jesus points out that those who worked all day received a fair wage and a wage they agreed on from the start. The landowner, who represents God in the story, asks "Are you envious because I am generous?" The answer for many people is yes. They have forgotten that God's ways are not our ways. They do not remember that the blessings of God's kingdom are a gift to us.

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.          

Thứ Hai.   Er. 1, 1-6; Lc. 8, 16-18.    Lh. Gioan/1 Gđ.

Thứ Ba.    Er. 6, 7-20; Lc. 8, 19-21.  Lh. Đa minh&Maria
Thứ Tư.    Er. 9, 5-9; Lc. 9, 1-6.        Xin bằng an/1 Gđ.
Thứ Năm. Kg. 1, 1-8; Lc. 9, 7-9.       Các Lh&Tiên nhân
Thứ Sáu. Lễ Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần. 1 Lh.
Thứ Bảy. 5 giờ chiều.  Các Lh. Ôbà&Cha mẹ&Các Lh./ 1 Gđ.
Chúa Nhật. 8&10.        Lh. Gioakim - Lh. Maria - Lh. Teresa

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                          Cho Rước Mình Thánh                     

5. Ng. Danh Nhân/ /Ng. Ngọc Yến   Sơ Liên
8. Ng. Thành Chung/Lê Thị Hiên     Sơ Liên/Sơ Phượng/Ng. Tr. Trực
10. Đoàn Q Dũng/Ngô Thủy Tiên    Sơ Bạch Tuyết/ Lê Đ. Phong/Đoàn Th. Nguyệt

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Hưng Thịnh/Đỗ Thị Loan         Sơ Liên

8. Ng. Danh Nhân/Trần Thị Tho         Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Tr. Trực
10. Ng. Trường Giang/Ng. Hồng Ân  Sơ Bạch Tuyết/Ng. Th Ban/Lê Th Xuân

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $5,008            

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể  chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 30, sẽ do Hội Đền Tạ phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.   

Tết Trung Thu

Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào tối Chúa nhật tuần tới, ngày 1 tháng 10, lúc 7 giờ, gồm những tiết mục vui nhộn và hào hứng cho mọi người như múa lân, thi trang phục và tài năng. Nếu muốn tham dự tài năng, xin liên lạc với ông Ng. Trung Hải, đt: 918-830-5322. Ngoài ra còn có ăn bánh, phát quà và rước đèn.  Xin mời mọi người tham dự.  

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Xin kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ tham gia đóng góp chương trình trả nợ ngôi thánh đường mới. Xin xem danh sách những gia đình đã đóng góp và số tiền trên bảng trước nhà thờ. Danh sách những gia đình quảng đại đóng góp tuần vừa qua. 

Gđ. Trần Cộng Đồng                     $1,200
Gđ. Nguyễn Kevin Khuê&Nguyên $1,050
Gđ. Nguyễn Duy Khánh                $1,000
Gđ. Nguyễn Tiến Dũng                 $1,000
Gđ. Lê Văn Bằng                             $300
Gđ. Nguyễn Minh Chánh                 $300
Gđ. Nguyễn Minh Tâm, VA.             $100

Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria, Thánh Giuse, ban muôn ơn lành
cho các gia đình đã, đang và sẽ quảng đại đóng góp.

Bán Thức Ăn.

Trong lần bán thứ ăn tuần vừa qua nhóm Bảo trì và Ẩm thực đã thu được số tiền $2,611.  Và nhóm sẽ bán thức ăn: gà ướp muối ớt nướng và bún bò Chúa nhật tuần tới. Chân thành cám ơn mọi người, và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành. 

Hội Hiền Mẫu.

Hội bán thức ăn vào sáng Chúa nhật tuần này.  Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh nấu những món ăn và giúp đỡ mọi công việc.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành, và xin mọi người mua ủng hộ.

Ghi Tên Thừa Tác Viên Đọc Sách Và Cho Chịu Lễ.

Những ai muốn tình nguyện tham gia phần vụ đọc sách và cho chịu lễ, trong các Thánh lễ vọng 5 giờ chiều Thứ Bảy, 8 và 10 giờ sáng Chúa nhật, vui lòng ghi tên vào danh sách ở cuối nhà thờ.  Những người đương nhiệm, xin cũng vui lòng ghi tên lại. Sau đó sẽ có buổi hướng dẫn.

Cung Nghinh Đức Maria Và Thánh Giuse.

Tháng Mười là Tháng Mân Côi kính Đức Maria. Mọi người được kêu gọi sống Ba Mệnh Lệnh của Đức Maria khi Mẹ hiện ra với 3 trẻ tại Fatima: Lần hạt Mân côi; Tôn sùng Mẫu Tâm và Cải thiện đời sống, để xin ơn bình an cho gia đình, cho giáo xứ và cho hòa bình thế giới.  Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc cung nghinh Đức Maria và Thánh Giuse trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 1 tháng 10. Giới Gia trưởng phụ trách kiệu Thánh Giuse, và Hội Hiền Mẫu sẽ đảm trách kiệu Đức Mẹ và những phần phụng vụ trong Thánh lễ. Xin mọi người tham dự.

Xin Chú Ý! 

Để giữ sự thánh thiêng và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay cài đặt vào vị thế rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Không mang thức ăn, nước uống vào trong nhà thờ.  Không tụ tập nói chuyện ồn ào trong nhà thờ.  Không cho giấy lau tay vào bồn cầu. Thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....